Peruuttamis- ja palautusehdot (Cancellation and return policy)

  1. Verkkokaupasta ja myymälästä ostetuilla tuotteillamme on 30 päivän peruuttamis- ja vaihto-oikeus tuotteen vastaanottopäivästä lukien. Jos tuote tai tuotteet toimitetaan useammassa erässä, 30 päivän määräaika lasketaan viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta. Peruuttamissoikeutta laskettaessa mukaan luetaan viikonloput ja pyhäpäivät, pois lukien vastaanottopäivä. Määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisesta on tehty määräajassa.
  2. Peruuttamisesta voi ilmoittaa lähetyksen mukana toimitettavaa peruuttamislomaketta käyttäen tai vapaamuotoisesti. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse numeroon 029 70 70700 , sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Lukkosepänkatu 7, 20320 Turku . Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen ilman yksiselitteistä peruuttamista koskevaa ilmoitusta ei riitä. Asiakkaan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että peruuttamisilmoitus on tehty. Peruuttamiselle ei tarvitse ilmoittaa syytä.
  3. Asiakkaan velvollisuus on näyttää tuotteiden vastaanottopäivä, esimerkiksi postin tai Matkahuollon kuitin avulla.
  4. Asiakkaan on pidettävä vastaanottamansa tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes asiakas on päättänyt pitää tavaran. Tuotetta ei katsota otetuksi käyttöön, jos asiakas on käsitellyt tuotetta vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Jos tavara on olennaisesti muuttunut tai vähentynyt, Jimm's voi periä tavaran arvon alenemista vastaava summa. Jos tavara on muuttunut käyttämisen vuoksi myyntikelvottomaksi, Jimm's voi kieltäytyä kokonaan palauttamasta kuluttajan maksamaa summaa. Bundle- ja pelikampanjatuotteita palautettaessa on palautettava kaikki kyseiseen kampanjaan kuuluvat tuotteet.
  5. Peruuttamisoikeus ei koske sellaista sinetöitynä toimitettua tietokoneohjelmaa, peliä, äänitallennetta tai kuvatallennetta, jonka sinetti on avattu. Peruuttamisoikeus ei koske myöskään sellaista sinetöitynä toimitettua hygieniatuotetta (esim. nappikuulokkeita), jonka sinetti on avattu. Peruuttamisoikeus ei lisäksi koske tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan asiakkaan vaatimusten mukaisesti tai selvästi asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi (esim. asiakasta varten kokoonpannut tietokoneet tai jäähdytyskokonaisuudet). Asiakas voi menettää peruuttamisoikeutensa myös muissa kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ssä säädetyissä tapauksissa.
  6. Mikäli asiakas antaa tilauksen yhteydessä yrityksen nimen, katsotaan, että tilaus tulee yritykselle. Palautustilanteessa täytä RMA-hakemus. Palautuspyynnöt hyväksytään tapauskohtaisesti.
  7. Tuotteiden palauttaminen on ensisijaisesti asiakkaalle maksutonta . Tuotteet on palautettava Jimm'sille Itellan asiakaspalautuksella hyvin pakattuna annettujen ohjeiden mukaisesti tai tuomalla tuote suoraan myymälään. Jimm’s pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta palautuskulut, mikäli tuote on selvästi käyttöönotettu tai palautus on muuten aiheeton. Tuotteet on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä . Määräaikaa on noudatettu, jos asiakas lähettää tuotteet takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.
  8. Asiakas on vastuussa vain sellaisesta tuotteen arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Tuotepakkaus on avattava siististi, alkuperäiset pakkaus- ja suojamateriaalit säilyttäen. Mahdollisista kuljetusvaurioista on tehtävä välittömästi vahinkoilmoitus kuljetusliikkeelle ja Jimm’sille.
  9. Jos asiakas peruuttaa sopimuksen, Jimm’s palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saamansa suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että asiakas on valinnut edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua Jimm’sin saatua peruuttamisilmoituksen. Jimm’s suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, ettei asiakkaalle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Jimm’s voi kuitenkin pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes Jimm’s on saanut tuotteen takaisin tai kunnes asiakas on osoittanut lähettäneensä tuotteen takaisin.
  10. Peruutettavaan sopimukseen liittyvät liitännäissopimukset peruuntuvat kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.